Samarbeidsavtale
mellom Stena Line Norge AS og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo (heretter kalt FFO Oslo).

Transportreiser:
Stena Line tilbyr medlemmer av, og ansatte i, FFO Oslo 20 % rabatt på transportreiser med eller uten bil
Tilbudet gjelder Stena Saga på ruten Oslo- Frederikshavn- Oslo.

Konferansereiser:
Stena Line Norge AS gir 20 % rabatt på konferansepakker bestilt gjennom FFO Oslo. Stena Line vil også gi gode tilbud på konferanser og gruppebookinger i forbindelse med arrangementer i Danmark. Her vil det være en tredjepart involvert og derfor settes det ikke en fast rabattsats. Tilbudet gjelder ruten Oslo- Frederikshavn- Oslo.

StenaCruise tilbud:
Stena Line vil tilby ett StenaCruise for to personer for alle medlemmer og ansatte av FFO Oslo i en standard 2-sengs innvendig lugar. Det tas forbehold om plass på skipet og det kan være noen begrensninger på dager i forbindelse med spesialcruise, ferier, offentlige høytidsdager o.l. Tilbudet vil gjelde Stena Saga på ruten Oslo – Frederikshavn - Oslo.

Premier / gevinster:
Stena Line kan stille med premier / gevinster til forskjellige arrangementer ved forespørsel.

FFO Oslo vil annonsere fordelene tilbudt av Stena Line til medlemmer gjennom medlemsblad, postale utsendelser og på hjemmesiden sin. I tillegg vil det gis anledning for Stena Line å ta direkte kontakt med de ulike tilsluttede organisasjoner for å kartlegge behov og tilby tjenester.

Stena Line Norge AS og FFO Oslo skal gjennom et nært samarbeide søke å utvikle et godt forretningsmessig forhold til begge organisasjoners fordel. Dette kan innbære deltagelse på messer, presentasjon på store møter, felles utsendelse av brev til medlemmene med fordeler bestemt i fellesskap, tilbud på hjemmesiden i avtalte tidsperioder m.m.. Avtalen kan fornyes etter at samarbeidet er evaluert ved års slutt.

Oslo, 23. januar 2013

Stena Line Norge AS              FFO Oslo