Til medlemsorganisasjonene                               Oslo, 28. juni 2016

 

Hei!

Jeg ønsker med dette å sende ut en liten hilsen til alle medlemmene i Oslo FFO. Det nye styret har nettopp avviklet et styreseminar, og det er lagt opp til mange aktiviteter høsten 2016. Et eget brev der vi informerer om de ulike aktivitetene, vil gå ut fra kontoret senere.

I juni har vi deltatt på to møter med representanter fra kommunen. Vi har fått uttale oss om den nye handlingsplanen, og vi har også fått gitt innspill i forhold til situasjonen for familier med barn med funksjonsnedsettelser og deres familier. Vi har også bedt om møte med ordfører Marianne Borgen for å diskutere konsekvensene av forslaget om bilfri by.

Vi har også nå fått svar på våre ulike søknader om tilskudd for i år. Vi kan vel ikke si at vi har fått fullt ut det vi har søkt om, men nivået ligger omtrent på det samme som i fjor.

FFO Oslo har nå tre utvalg, der vi har bedt om forslag fra organisasjonene på kandidater. Vi har et medieutvalg, et interessepolitisk utvalg og et kursutvalg. Vi har begynt å planlegge vårt påvirkningsarbeid i forbindelse med framleggelse av årets Oslo-budsjett. Vi vet at det er noen saker som går igjen, og disse kommer vi til å følge opp. Slike saker antas å være TT-ordningen, muligheter for arbeid, helsespørsmål og tilgjengelighetsspørsmål.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer. Vi i styret står gjerne til disposisjon dersom dere ønsker å ta opp saker, eller ønsker å gi innspill i enkeltsaker. Vi er også opptatt av å komme i kontakt med personer som opplever situasjoner som handler om diskriminering. Vi vet at enkeltsaker er viktige når vi skal få medier til å sette søkelyset på viktige spørsmål. Dersom dere kjenner til slike hendelser som vi kan bruke, så er vi glad dersom dere tar kontakt.

Med vennlig hilsen
Arnt Holte
Leder