Hjemmeside for FFO Oslo
Etter manges ønsker vil vi gjerne satse på oppgradering av hjemmesiden vår. Her skal man finne lover og bestemmelser, rettigheter og nær sagt plikter, som i dag.
I tillegg vil vi gjerne bringe nyheter som angår våre medlemsorganisasjoner og FFO Oslo.
Vi vil også vite om møter og arrangementer. Gjerne også omtale av arrangementer som har vært avholdt. Billedstoff vil være kjærkomment. Redaksjonskomiteen vil så redigere stoffet.
Hermed oppfordrer vi din organisasjon til å sende oss stoff jevnlig, helst digitalt.
Uten din hjelp blir det ikke helt vellykket. 
 
Med vennlig hilsen
FFO Oslo