Firmaavtale mellom DFDS Seaways AS og FFO Oslo (heretter Kunden)
Kontrakten gjelder levering av kurs- og konferansereiser.
 
Kontraktsdokumenter
Denne avtale.
Vedlegg 1: Informasjon og betingelser for grupper med møterom
Vedlegg 2: Priseksempel i elektronisk format

Ved evt. motstrid mellom ovennevnte kontraktsdokumenter har avtalene forrang etter den rekkefølge som fremgår over.

Omfang og gyldighet
Kontrakten omfatter levering av ordinære enveisreiser med møterom og definerte kurs- og konferansereiser i perioden 01.01.2016 - 01.01.2018 på strekningen Oslo – København.

Andre fordeler 
Dersom DFDS Seawaysved bestillingstidspunkt annonserter med spesielle rabatter,kampanjepriser eller lignende tilbud for grupper og komferanser for den aktuelle reises tidspunkt, skal kunden tilbys laveste pris.

Bestillingskoder
Ved bestilling må følgende koder oppgis: 
Firmakode:150237
Rabattkode konferansepakker:KONF2
Ordinær enveis reise: ORD30
Bestillingskodene gir automatisk den rabatten man har krav på. Kunden har selv ansvar for å oppgi kodene ved bestilling.

Kontaktpersoner for avtalen for DFDS Seaways:

Salgsavdelingen
Tlf.: 21 62 10 00 Faks: 21 62 11 61, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Kontaktperson: Mette Fagerli  

For Kunden:
Tlf.: 22 30 38 0, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Reiser bestilles av DFDS Seaways ved:
Gruppeavdelingen 
Tlf.: 21 62 10 00  Faks: 21 62 11 61, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ved mottatt bestilling sender DFDS Seaways skriftlig bekreftelse til kunden.

Internett
www.dfds.no inneholder oppdaterte tilbud og priser for enkeltreiser og for kurs- og konferansereiser. Det gjøres oppmerksom på at disse sidene også inneholder spesialtilbud som kan være rimeligere enn hva som følger av denne avtalen. Disse tilbudene kan kunden selvsagt benytte seg av.

RETTIGHETER OG BETINGELSER
Rettigheter 
Avtalens rabatter gjelder for Kunden, Kundens datterselskaper og evt. filialer i Norge.
Rabattene er beregnet med et utgangspunkt i direkte bestilling fra DFDS, og vil kunne fravikes ved bestilling gjennom andre kanaler.

Definisjon av kurs- og konferansereisende
Alle kurs- og konferansegrupper defineres som grupper, med tilhørende reisebetingelser, uavhengig av antallet.

Betalingsbetingelser
Fakturering skal skje etterskuddsvis. Betalingsfrist er netto pr 15 dager. Kunden har rett til, å holde igjen betaling for de deler av fakturaen som er omtvistet. Kunden står solidarisk ansvarlig for at alle avdelinger og datterselskaper overholder betalingsfristen for alle bestillinger tilknyttet firmakoden i denne avtalen.

Forventet volum – Markedsføring
Avtalen med tilhørende rabattsatser er forutasatt at reisevolum pr kalenderår er 500 legpax. Ved en eventuell fornylese av avtalen vil faktisk antall legpax bli lagt til grunn.

Kunden forplikter seg til å gjøre avtalen kjent i alle avdelinger og for alle aktuelle kontaktpersoner. Dersom Kunden har egen intranettside er det ønskelig at det legges ut informasjon om avtalen og link til DFDS Seaways’ hjemmesider, i samarbeid med DFDS Seaways’ kontaktperson. Kunden skal gi DFDS Seaways en liste over alle aktuelle kontaktpersoner. Kunden forplikter seg til, i samarbeid med DFDS Seaways, å gjennomføre markedsaktiviteter mot brukerne av avtalen.

Endring/avbestilling
Vilkår vedr. endringer og avbestillinger følger av DFDS Seaways til enhver tid gjeldende avbestillingsregler. Kunden mottar gjeldende avbestillingsregler ved hver bestilling.

Forbehold
Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyremateriell, annonser mv.

Priser
Avtalt rabatt tar utgangspunkt i standard listepris, og fastsettes ved prosentvis avslag. Reiser blir priset etter gjeldende satser for det året reisen finner sted, uavhengig av hvilket kalenderår reisen blir bestilt. Oljetillegg per person kan tilkomme på alle priser.

Kurs og konferansearrangement
Rabatten utgjør 15-30% av lugarkostnaden i et av DFDS Seaways skip. Untatt er all bevertning, bruk av konferanselokaler, lugaroppgradering o.l. Rabatten er som følger:

KonferanseCruise t/r 30 % søndag - onsdag 15 % torsdag - lørdag
KonferanseCruise en vei 30 % søndag - onsdag 30 % torsdag - lørdag
KOnferanseCruise seil/fly 30 % søndag - onsdag 30 % torsdag - lørdag

Priser og annen relevant informasjon følger av vedlegg til denne avtale. Prisene gjelder for grupper med minimum 8 personer. Det kan også arrangeres pakkeløsninger for mindre grupper, men da med en justering av prisen.

Businessgroups:
Rabatten over gjelderikke ved bestilling av tilsvarende pakker uten konferanse arrangement. Egne koder gjelder for disse produktene. Rabatten kan ikke kombineres med andre pakkeløsninger/priser som DFDS Seaways tilbyr.

Tillegg
Som en del av avtalen får Kunden tilgang til DFDS Seaways’ lukkede tilbud. Dette kan være:
- Spesialtilbud på svippturer for ansatte på privatreise
- Spesialtilbud på kurs- og konferansearrangementer
- Tilgang til våre internettilbud på www.dfds.no
DFDS Seaways stiller reisegaranti iht. lov om pakkereiser.