Er ditt Skattekort riktig?

Ved skatteomleggingen i 2015. ble det gjort noen forandringer i ansvarsforholdet mellom skatteetaten og skatteyter.
Denne forandringen gjelder spesielt for personer mellom 67 og 72 år gamle, og for denne gruppen heter det i dag.
«Har du større forandringer i din inntekt de to siste årene, må du selv gå inn på skatteetaten.no, og forandre disse opplysningene i skattekortet ditt, for denne tjenesten kan ikke utføres over telefon»
Dette vil si, er du 67 år, og skal gå i fra uføretrygd/lønnsmottaker til pensjonist, må du personlig gå inn på skattetaten.no og forandre tallene i skattekortet ditt. Personlig opplevde jeg følgende, NAV satte ned min brutto uføretrygd fra 2015, til det nivået som jeg skal ha som pensjonist fremover, og dette er riktig, men skatteetaten og NAV snakker dessverre ikke sammen, med den følgen, at jeg fikk skattekort som om jeg skulle fortsatt være lønnsmottager.
Når en blir 100 % pensjonist, skal en ikke betale sosialtrygd (sykekasse) lenger, og det vil si at skattetrekket skal senkes med flere prosent.
Har du vært ansatt i kommune, fylke, eller staten, så går dette som regel automatisk, men kommer du fra en privat bedrift/uføretrygd, og mener du har for høyt skattetrekk, så gjør følgende.
Gå inn på www.skatteetaten.no og finn skattekortet ditt der, deretter sjekk tallet for antatt inntekt kommende år, og sammenlign dette med brutto utbetaling fra NAV.
Lenger ned på skattekortet skal det stå 100 % pensjonist, og er du usikker på at flere av disse opplysningene er riktig, så ringer du telefon 800 80 000, og her vil du få den hjelpen du trenger.    
Det er også en ting til man skal være oppmerksom på. Kommer du fra en privat bedrift, og tar ut AFP. Så må du i god tid melde ifra til både NAV og skatteetaten hvilken dato du blir 100 % pensjonist. Gjør man ikke dette, vil du som pensjonist kun mota AFP. Og ingen pensjon.
Håper dette kan være til litt hjelp for deg som er usikker.