FFO Oslo er en paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke med 33 medlemsorganisasjoner som til sammen har ca 30 000 medlemmer. FFO Oslos overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre. Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert

 

ERFARINGSUTVEKSLING FOR BYDELSRÅDENE
FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 

LØRDAG 18. NOVEMBER 2017 PÅ THON HOTEL OPERA.
Les mer under arrangementer
  

Følg oss på Facebook

facebook logo